Takt og diplomati

Se også:
Overtalelses- og indflydelsesfærdigheder

Takt og diplomati er metoder, der bruges til at hjælpe med effektiv kommunikation, især under forhandlinger og når man forsøger at være overbevisende eller selvsikker.

Brug af takt og diplomati på passende vis kan føre til forbedrede forhold til andre mennesker og er en måde at opbygge og udvikle gensidig respekt på, hvilket igen kan føre til mere vellykkede resultater og mindre vanskelig eller stressende kommunikation.

Takt og diplomati er færdigheder centreret omkring en forståelse af andre mennesker og at være følsomme over for deres meninger, overbevisninger, ideer og følelser.ansvar for en sekretær i en organisation

Effektiv brug af sådanne færdigheder kommer fra at være i stand til nøjagtigt at mærke, hvad en anden person føler eller tænker på et givet tidspunkt og derefter reagere på en sådan måde, at man undgår dårlige følelser eller akavethed, samtidig med at man hævder eller reflekterer sine egne ideer og følelser tilbage på en delikat og velmenende måde.

Alle mennesker og alle kommunikationssituationer er unikke. Udvikling af effektive takt- og diplomatiske færdigheder kræver praksis og god dømmekraft. Disse færdigheder er ikke begrænset til brug i formel kommunikation, såsom på arbejdspladsen: takt og diplomati er også vigtigt, når man udvikler og opretholder venskaber, romantiske forhold og forhold i familien.

Denne side bruger ordene takt og diplomati om hinanden, i mellemmenneskelige forhold har begge ord stort set den samme betydning. De fleste definitioner af takt henviser til diplomati og omvendt.

Definition af takt og diplomati:

Evnen til at hævde dine ideer eller meninger, vide hvad du skal sige og hvordan man siger det uden at skade forholdet ved at forårsage fornærmelse.


Takt er kunsten at gøre et punkt uden at gøre en fjende.

- Isaac Newton


Diplomati er kunsten at lade en anden have din vej.

- David Frost


Forudsætninger for vellykket takt og diplomati

Ud over et niveau af sund fornuft, god dømmekraft og praksis i forskellige situationer er den effektive brug af takt og diplomati afhængig af nogle andre vigtige færdigheder, nemlig:

  • Opmærksom lytning: Du skal være i stand til at lytte til ikke kun hvad der bliver sagt, men også hvordan det bliver sagt for at forstå og reagere passende på andre. Se vores side - Typer af lytning for mere information.
  • Følelsesmæssig intelligens: Mennesker med højere følelsesmæssig intelligens kan normalt bruge takt og diplomati mere naturligt i kommunikationen. Følelsesmæssig intelligens er et mål for, hvor godt vi forstår vores egne følelser og andres følelser. Lær mere, se vores side - Følelsesmæssig intelligens .
  • Viser empati: Som en udvidelse til følelsesmæssig intelligens er empati din evne til at se verden fra en anden persons perspektiv. Se vores side - Hvad er empati? for mere information.
  • Assertivitet: Årsagen til at bruge takt og diplomati er meget ofte for at overtale eller påvirke andre til at tænke eller opføre sig på en bestemt måde. Assertivitet er grundlæggende for denne proces og en færdighed, som mange mennesker mangler. Vi har et helt afsnit om selvsikkerhed, som du kan udforske, se Assertivitetsteknikker for mere.
  • Rapport: Rapport er tæt knyttet til takt og diplomati samt følelsesmæssig intelligens og gode manerer. Vores side Bygningsrapport undersøger rapportopbygning i detaljer.
  • Høflighed: At være høflig og høflig, respektere andres synspunkter og kulturelle forskelle er vigtig i mange interpersonelle forhold. Vi giver nogle tip til Hvordan man er høflig og find forbindelserne mellem Høflighed og ærlighed på vores yderligere sider.

Strategier for takt og diplomati

At forstå, hvad der er den mest passende adfærd og i en given situation, kan være problematisk; dette skyldes den uforudsigelige karakter af kommunikation og menneskelige relationer generelt.

Nogle gange kan den mest hensigtsmæssige handling være at tilbageholde din mening, eller det kan være muligt at introducere en idé eller et begunstiget resultat på en sådan måde, at den anden person kan tage ejerskab af den. I andre situationer kan det være bedst at tage en direkte holdning og angive præcis, hvad du vil, og hvordan du har til hensigt at opnå det.

Vi kender alle mennesker, der er i stand til at tale sig ud af vanskelige situationer, eller som er mere tilbøjelige til at få succes med at forhandle. Selvom en vis mængde held kan tilskrives isolerede hændelser, er langsigtet succes baseret på stærke kommunikationsevner, planlægning, selvkontrol, selvtillid og følelsesmæssig intelligens.

Følgende strategier er designet til at hjælpe dig med at tænke over, hvordan du kan planlægge og bruge takt og diplomati effektivt:


Når du planlægger en potentielt vanskelig samtale, skal du først fokusere på at vide, hvad du vil opnå: hvad er dit foretrukne resultat?

Skriv det ned og tænk over dine grunde. Prøv at tage et skridt tilbage fra dine personlige meninger og tænk på fakta omkring situationen.

Se vores side Kommunikation i vanskelige situationer for mere.


Overvej og skriv ned, hvad andres indvendinger kan være fra andre.

Tænk nøje over dine svar på deres bekymringer; demonstrere, at du har overvejet deres meninger eller argumenter.


Gå ikke ind i forhandlinger på en vred eller stresset måde.

Prøv at forblive rolig og hold et åbent sind. Find ud af fakta såvel som hvad der er og hvad der ikke er muligt, før du reagerer.


Når du kommunikerer, skal du lytte til, hvad den anden person (eller folk) har at sige.

Hold øje med ikke-verbal kommunikation, såsom kropssprog, og deres tone for at hjælpe dig med at forstå deres budskab. Hold dine egne meninger og ideer tilbage, indtil du har haft mulighed for at forstå de andre personers synspunkt, og planlæg derefter dine svar omhyggeligt, så de passer til den feedback, du modtager.

Se vores sider Aktiv lytning og Barrierer for effektiv lytning for mere om vigtige lyttefærdigheder.


Forhandle.

Hvis det, du søger, er i konflikt med den anden persons ideer, skal du muligvis diskutere, hvordan man kan ofre for at give et bedre resultat for jer begge i det lange løb. Gensidig ofring ses normalt mere gunstigt end ensidig ofring. Målet er at nå et kompromis, der resulterer i en win-win-situation.

Se vores sider på Forhandling for mere.


Styr dit argument ved at tilbyde tidsskalaer for, hvornår du forudser fordelen ved, at dine forslag nås.

Vær præcis med angivelse af tal og datoer. Foretrækker logik og fakta frem for personlig mening. Få noget skrevet eller trukket ud på forhånd, hvis det hjælper.


Om muligt gøre udsagn til spørgsmål. I stedet for direkte at udtrykke din mening, skal du gøre din erklæring til et spørgsmål, som den anden person kan tænke over.

Dette får ikke kun nogen til at tænke i samme retning som dig, men giver også plads til diskussion af, hvad der interesserer dig, og hvad der potentielt kan være til gavn for begge parter. Dette er især nyttigt, hvis du ikke er helt sikker på, hvad du er i stand til at opnå, eller nøjagtigt hvad der er nødvendigt for at løse et problem. Denne strategi giver ofte mulighed for mere udforskning af muligheder - en mere åben tilgang end blot at sige din mening.

Se vores sider Sætte spørgsmålstegn ved og Spørgsmålstyper for mere information om effektive spørgsmålsteknikker.


Hvis samtalen bliver varm, så prøv at give dig selv plads til at reagere på måder, der hjælper snarere end at antændes en situation.

Hvis du kan, tag dig selv i det øjeblik, din tarmreaktion vil tage over: tag et åndedrag og giv dig selv tid. Fortæl den anden person, at du har brug for at tænke over, hvad de lige sagde, snarere end at føle dig forpligtet til at svare med det samme.

Tag kontrol over en situation i stedet for at blive ude af kontrol og risikere at sige eller gøre noget, du senere kan fortryde. At tage kontrol over sociale situationer på en måde, der lader begge parter føle sig godt tilpas med resultatet, er en vigtig del af at vise takt og diplomati.


Hold øje med prisen!

Husk dit foretrukne resultat, prøv ikke at blive distraheret, gå ud på en tangens eller sæt dig fast i irrelevante detaljer. Husk at være selvsikker - at være taktfuld og diplomatisk betyder ikke at bøje sig for pres eller give op på det, du ønsker.

Se vores sider på Selvhævdelse for mere information.

Stræb altid efter et win-win-resultat, på den måde øger du din chance for at forhandle problematiske situationer med succes, mens alle parter kan føle sig lykkeligere over kompromiser, der foretages under processen.

For nogle kommer dette lettere end for andre. Som med ethvert sæt færdigheder kan takt og diplomati læres gennem praksis og erfaring med at afveje og afveje forskellige folks positioner.

Forsæt med:
Hvordan man er høflig
Interkulturel bevidsthed
Udvikling af et sans for humor